एक्सपर्ट्रान्स भाषा सेवा केन्द्र

एक्सपर्ट्रान्स चीनको राजधानी पैचिङ्गमा रहेको भाषासम्बन्धी स्तरीय सेवाप्रदायक संस्था हो । हाम्रो सेवामा अनुवाद, दोभासे, प्रतिलेखन, उपशीर्षकीकरण, भ्वाइसओभर, वेभसाइट लोकलाइजेशन, भाषा सम्पादन, सम्पादन, पूनर्लेखन र गुप्तलेखन पर्दछन् । विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी र गैरसरकारी संस्था एवम् व्यक्तिहरु हाम्रा लक्षित ग्राहक हुन् ।


हामीले प्रतिस्पर्धात्मक दररेटमा विभिन्न भाषाहरुमा उच्चस्तरीय र विशेष सेवा उपलब्ध गराउछौं । वाणिज्य, कानून, चिकित्सा, ‌औषधालय र प्राविधिक विषयको अनुवादमा हामी पारंगत छौं ।


हरेक प्रतिष्ठानको फरक प्रकृति र आश्यकतालाई मनन गर्दै हामीले अनुभवी विशेषज्ञलाई मात्रै काममा लगाएका छौं । एक्पर्ट्रान्स परिवारमा रहेका सबै विधाका स्थायी र अस्थायी प्रकृतिका अनुवादक र दोभासेहरुको लामो सूचीले हामीलाई गौरवान्वित बनाएको छ । हाम्रा सबै कर्मचारी कडा परीक्षा प्रक्रियाबाट छानेर ल्याइएका हुन् । तपाईंलाई आवश्यक विशेष र उच्चकोटीको सेवाका लागि हामी सधैँ प्रतिवद्ध रहेको विश्वस्त दिलाउँछौं ।


हाम्रो सोचः हाम्रो मद्दत राम्रो सञ्चारका लागि ।
हाम्रो लक्ष्यः ग्राहकको आवश्यकता पूर्ति गर्ने गरी भाषासम्बन्धी उच्चस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु ।
हाम्रो दृष्टिकोणः भाषासम्बन्धी सेवामा चीनको सबैभन्दा उत्कृष्ट सेवाप्रदायक संस्था बन्नु ।
काम गरिने भाषाहरुः अङ्ग्रेजी र चिनियाँ


निर्धक्कसाथ कृपया हामीलाई टेलिफोन, मोबाइल फोन, क्यूक्यू, एमएसएन, जी टक, स्काइप अथवा इमेलमार्फत् सम्पर्क गर्नुहोला ।